Effektive tips til å bli kvitt gjelden

Hvis du har problemer med bli kvitt flere store eller små gjeldsposter, kan det gi mange økonomiske bekymringer. Hvis du har tatt opp mange små dyre lån, som du ikke har betalt til tiden, kan dette fort bli en helt uoverskuelig utgift. Heldigvis finnes det mange gode, kjente metoder for effektivt å bli kvitt gjelden, som vi vil gå nærmere inn på i denne artikkelen.

Motivasjon er en viktig faktor

Motivasjon er en viktig faktor når det kommer til å nedbetale gjeld effektivt. De aller fleste mennesker er anlagt på en måte som gjør at vi kan motiveres utifra et belønningssystem. Hvis man har mange små lån og gjeldsposter kan det være vanskelig å finne motivasjonen – for hvor skal man i det hele tatt begynne? Dette leder oss til det første tipset for å få nedbetalt gjeld og dyre smålån effektivt

Få oversikt!

Det første tipset for å få nedbetalt gjelden effektivt er å få oversikt over utgiftene. Har du egentlig oversikt over hva du skylder? Det er en god ide å sette opp alle gjeldspostene fra den største til den minste, og se hvor mye de reelt sett utgjør til sammen. Det er først når du får oversikt at du kan vite hva du skal nedbetale i alt. Det kan til og med kanskje by på en positiv overraskelse – at gjelden ikke er så stor som fryktet, men bare delt inn i veldig uoverskuelige poster og betalingsavtaler. Det kan stresse alle og enhver å skulle forholde seg til regninger og betalinger. Når du har fått oversikt over alle gjeldspostene og lånene, kan du begynne å rangere hvilken rekkefølge de skal betales ned i. I noen tilfeller kan det også lønne seg og slå sammen lån. Det finnes flere forskjellige metoder for å nedbetale lån effektivt, det viktigste er at du finner den beste metoden for deg.

Hva er snøballmetoden?

En nedbetalingsmetode for å bli kvitt gjeld effektivt er den såkalte snøballmtoden. Snøballmetoden spiller på motivasjon for å få betalt ned gjeldspostene. Denne metoden heter nettopp ‘snøballmetoden’ fordi den illuderer en slags form for ‘snøballeffekt’ når det kommer til nedbetaling av lån. Dette er en såkalt motivasjonsstrategi og kan være en veldig effektiv metode hvis du har flere lån uten sikkerhet med dyre renter, hvor det kan lønne seg å betale ned små lån raskt. Denne metoden går rett og slett ut på at man starter med den minste gjeldsposten og arbeider seg oppover. Altså de som er lettest å få betalt ned. Trikset er, at motivasjonen øker når man kan se gjeldspostene forsvinne èn etter èn i stedet for å betale ned èn uendelig gjeldspost over det som kan føles som ekstremt lang tid. På denne måten starter man typisk også med de lånene som er dyrest å ‘beholde’ på grunn av høye renter på små forbrukslån. Det samlede beløpet blir dermed mer og mer overkommelig og motivasjonen øker stort sett betraktelig for de fleste. Det finnes flere kalkulatorer på nettet som gjør at man kan se hvor mye man eventuelt sparer på å betale ned mer av gangen og hvor lang tid det vil ta før du blir gjeldfri og de enkelte lånene er ute av verden.

Du kan også starte med det dyreste lånet først….

En annen metode for å betale gjelden raskt og effektivt er å starte med det dyreste lånet først. Snøballmetoden spiller på motivasjonsfaktoren ved å få betalt ned så mange gjeldsposter som mulig og dermed minske det overordnede beløp og gjøre den samlede gjeld mer overkommelig, mens denne metoden henvender seg mer til folk som kan motivere seg selv i et lenger perspektiv. I stedet for å sette opp en prioritert liste med lån fra minst til størst, rangerer du lånen fra dyrest til billigst. Det er så denne rekkefølgen lånene skal nedbetales i. Fordelen med dette, er at selv om det kan være vanskelig å motivere seg selv til å nedbetale større lån, sparer du samlet sett mer penger på å betale de dyreste lånene først.

Refinansiere lån

En annen metode for effektivt å betale ned gjeld er å refinansiere lån. Flere banker og lånesteder tilbyr det man kaller refinansiering. Dette er en måte å samle flere små lån på, så det blir til èn månedlig regning i stedet for mange små, som kan stresse og skape bekymring. Hvis man refinansierer lånet kan det gi en god oversikt over hva du faktisk skylder. Bankene og lånestedene forhandler som oftest for deg og betaler ut smålånene og samler hele låne beløpet i et enkelt lån. Når man refinansierer lån kalles det også ofte for samlelån, fordi man samler flere små lån under et større, mer overkommelig lån. Det kan i mange tilfeller være en del penger å spare på å samle flere gjeldsposter under et. Du slipper for eksempel å betale renter til flere forskjellige banker, som godt kan bli en ganske dyr samlet affære når man først begynner å regne på det. Motivasjonen til å samle lånene og få refinansiert gjeldspostene, selv om et stort beløp kan virke mer uoverkommelig, kan altså være de utgiftene man sparer på å samle lånene under et stort lån. Hvis man har problemer med å motivere seg til å betale ned et større beløp kan snøballmetoden kanskje være et bedre alternativ. Det finnes ikke en metode som passer for alle, men det kan være lurt å se på hvilken metode, man sparer mest penger på.