Hur dyrt är det som svensk att ha elbil?

Det är många svenskar som inget hellre vill än att dumpa bensinbilen till förmån för elbilen och det är ju efterhand svårt att hävda att ett sådant val inte ligger i tiden, samt i framtiden. Tidigare var en sådan dröm svår att infria i verkligheten men efter det att universalgeniet Elon Musk slagit sig in på marknaden med sina Tesla-bilar, är drömmen mer verklighet än någonsin förr. Att det skulle ske förr eller senare borde inte komma som någon överraskning för någon, egentligen, med tanke på hur utvecklingen sett ut, och kanske i ännu högre grad med tanke på hur extremt gammalmodig tekniken bakom förbränningsmotorn är. Efterhand har den trots allt över hundra år på nacken!

Många svenskar avskräcks av det relativt höga ingångspriset för en elbil, men då glömmer de att vad som egentligen kan sägas vara viktigare är det mer långsiktiga perspektivet – i vilket elbilen, snarare än den bensindrivna bilen, är det billigare alternativet. Rent mentalt betyder ingångspriset oproportionellt mycket, det förstår vi, men samtidigt kan det vara en god idé att fokusera mer på själva helheten. Då kan prioriteringarna komma att se rätt annorlunda ut, trots allt. Nedan följer blott några av de många positiva aspekter som medkommer till att äga en elbil:

 • Det är i de allra flesta fall billigare att ladda din elbil, jämfört med att tanka din bensinbil. Ifall det därtill finns möjligheter för uppladdning därhemma, ja då minskar bränslekostnaderna dramatiskt.
 • Långsiktighetsperspektivet. Det har vi redan varit inne på, men det tål att upprepas. Bilar som drivs av en förbränningsmotor är en döende art och framtiden kommer med allra största sannolikhet innebära mer och mer elbilar på markanden, till den dag de dominerar fullständigt.
 • Servicekonstnaderna är ofta mindre när det gäller elbilar. Allt som oftast är problem lättare att göra något vid och man är sällan tvungen att byta ut en massa komplicerade komponenter.

Som sagt, ingångspriset är avskräckande för många svenskar men vad som skulle kunna lyftas fram som den kanske allra största fördelen med elbilen är det rent miljömässiga. I dessa dagar av värre och värre effekter som resultat av klimatförändringarna och global uppvärmning, är det helt sonika rätt val att välja eldrivet, snarare än bensindrivet. Dock är det värt att tillägga att eltekniken på intet vis är fullständigt ren, eftersom bland annat koboltbrytning i Kongo förekommer för att producera batterier till bilarna. Och inte nog med att arbetsvillkoren för arbetarna därnere är dåliga, i brytningen används därtill dieseldrivna fordon och maskiner.

Men hur som helst. Hur klarar sig Sverige i jämförelse med andra länder när det gäller den nya eldrivna tekniken för fordon?

Sverige och utomlands

För det första bör man se efter hur stor del av den totala bilflottan som färdas ute på ett visst lands vägar som utgörs av elbilar. Ifall man undersöker internationell statistisk så är det framförallt ett land som sticker ut, och därtill i rätt våldsam grad. Vilket land är det? Jo, vårt kära grannland Norge. Där utgörs cirka 10% av trafikflottan av eldrivna bilar, vilket sett ur en internationell synpunkt är tämligen unikt.

Jämförelsevis utgörs exempelvis ett annat rikt nordeuropeiskt land som Nederländernas trafikflotta av blott 1% elbilar, medan det i Kina istället rör sig om 0,9%. Dock ska tilläggas att med tanke på storleken på Kina, dess befolkningsantal samt antalet fordon som färdas på landets vägar, så innebär 0,9% ett våldsamt antal bilar.

Nedan följer en lista på världens Topp 10 marknader för hur stor del av nyköpta bilar utgjordes (år 2019) av just elbilar, snarare än bensinbilar:

 1. Norge 49%
 2. Island 19%
 3. Sverige 8%
 4. Nederländerna 6,5%
 5. Andorra 6%
 6. Portugal 6%
 7. Finland 4%
 8. Kina 4%
 9. Österrike 3%
 10. Schweiz 2,5%

Föga förvånande så toppar Norge ligan över procentandel av alla nyköpta bilar som utgörs av elbilar. I Norge har staten satsat hårt med avgifter på utsläpp och olika slags ekonomiska incitament för alla dem som önskar köpa en elbil. Man har med andra ord gjort det så dyrt som möjligt att köpa och ha en bensinbil, samtidigt som man gjort det så billigt som möjligt att köpa och äga en elbil. Och vad händer då? Jo, med den slags incitament så kommer också fler människor att köpa elbil. Så enkelt är det. Men hur ser det då egentligen ut i Sverige och på den svenska marknaden?

I Sverige har man genom åren haft lite olika strategier i försök att uppmuntra folk att köpa samt äga elbil. Tidigare var elbilen befriad från fordonsskatt de första fem åren men sedan förra året erbjuds istället en statlig bonus till köp av miljöbil – en kategori var elbilen självfallet inräknas. Därtill finns det ett flertal kommuner som erbjuder gratis uppladdning av elbilar, samt i några fall gratis, eller i varje fall, billig parkering.

Vilken elbil bör jag köpa?

Vi på Moneyarcher kan självfallet inte tala om för dig vad du bör köpa, eller hur du i övrigt bör handla omkring ditt eventuella köp av en elbil. Vad vi däremot kan göra är att ge dig tips och råd omkring vad du bör leta efter, hur det bör se ut, varför och så vidare.

Nedan följer tips på några nyare modeller av elbilar som visat sig populära på den svenska elbilsmarknaden, och som vi här på Moneyarcher därför önskar slå ett särskilt slag för.

Tesla Model 3

Teslas allra nyaste modell, som är en uppgraderad och på många sätt och vis bättre utgåva av allt det som svenska kunder kommit att förknippa bilmärket med. Model 3 har av Elon Musk saluförts som en bil för alla, något liknande Teslas version av en Volkswagen Golf eller en Volvo Amazon, vilket i själva verket visat sig stämma dåligt överens med verkligheten. Åtminstone än så länge. Med ett utgångspris på över en halv miljon svenska kronor är bilen rätt långt ifrån att vara en bil för alla.

Utgångspris: Från 650 000 kronor

Kia e-Niro

Det sydkoreanska bilmärket slår sig in på elbilsmarknaden med en riktigt fin och folkligt inriktad modell. Stora plus för e-Niro är bland annat en respektabel batteriräckvid på 45,5 mil samt ett inte så pjoskigt pris. Ett stabilt val, oavsett din/er livssituation i övrigt.

Utgångspris: Från 429 ooo kronor

Nissan Leaf

En prisvärd bil vars producenter med större hävd än Elon Musk skulle kunna använda just dennes uttalanden om att ha skapat en elbil för den breda massan. Faktum är att den här Nissanmodellen är så prisvärd att under förutsättning att ni räknar in det statliga bidraget, så skulle ni faktiskt få på ett ungefär en liknande bil med förbränningsmotor för ett inte helt olikt pris. Och det är unikt.

Utgångspris: Från 387 000 kronor

Tesla Model X

Teslas modell X har efterhand några år på nacken, men det spelar egentligen inte så stor roll när det i övrigt handlar om en så pass fulländad elbilsmodell. Räckvidden på bilens batteri ligger på omkring 50 mil, vilket är en bra siffra, och såväl accelerationen i övrigt ligger på en förstklassig nivå. Tesla Model X är med andra ord helt klart en eftersträvansvärd bilmodell och det ser inte ut som att det kommer att förändras inom någon närmare tid. Däremot är det värt att lyfta fram priset som trots att modellen nu har några år på nacken ligger på en rätt magstark nivå. Minst sagt.

Utgångspris: Från 1 200 000 kronor

Hur ser framtiden ut?

Att leva i övertygelsen om att elbilar INTE är framtiden samt att bensinbilens död INTE är nära förestående, det skulle vi vilja hävda är att direkt lida under vanföreställningar. Vid förra årets slut fanns enligt beräkningar 60 olika modeller av elbilar som erbjöds till europeiska konsumenter. Det är en våldsam ökning sen Tesla bröt upp marknaden för några år sen, men samtidigt en mycket blygsam siffra vid liknelser vid vad som redan erbjuds på den bensindrivna marknaden. Men! Enligt nyare beräkningar kommer det att om två år finnas över 200 modeller på den europeiska elbilsmarknaden, och man behöver inte vara Einstein för att förstå att desto större utbudet är, desto attraktivare är produkten som saluförs.

Är du orolig för att det där med att köpa en elbil är något riskabelt, med tanke på att man helt enkelt inte vet vilken väg marknaden kommer att röra sig, då manar vi på Moneyarcher till ett visst mått av lugn. Faktiskt skulle det kräva en katastrof av Hindenburgdimensioner för att på allvar bromsa elbilarnas framfart på marknaden, och frågan är ifall det ändå blott skulle vara en tillfällig bromsning, snarare än något permanent.

Nyare undersökningar och beräkningar och uppskattningar visar att det är mycket troligt att elbilarna utgör ungefär 20% av nyproducerade fordon år 2025, och det är trots allt endast lite mer än fem år till dess.

Och det handlar inte bara om att Tesla lockar alltfler kunder till sig, eftersom det i sin tur inte hade fått marknaden att flytta sig markant från bensin och diesel, i riktning mot eldrivna motorer. Nej, vad det snarare handlar om är att de stora och namnstarka biljättarna börjar ta till sig den “nya” tekniken och vända alltmer fokus mot el, istället för mot bensin som tidigare. Volkswagen som på många sätt och vis närmast kommit att symbolisera den folkliga bilen i Europa, leder vägen här med fler och fler nya modeller.

Vi på Moneyarcher försäkrar dig om att det där med elbilar, trots eventuella problem för tillfället och liknande, är det nya. Det kommer att ta över alltmer och det är framtiden. Bara vänta och se, eller ännu bättre – spela en aktiv roll i utvecklingen.

 

Källor

https://www.expressen.se/motor/kopaochsaljabil/9-basta-elbilarna-just-nu/

https://www.mestmotor.se/recharge/artiklar/nyheter/20190408/nya-siffror-da-blir-elbilen-billigare-att-kopa-an-forbranningsbilen/

https://www.eon.se/privat/elbil/fordelar.html

https://www.inverse.com/article/51127-8-best-european-countries-for-electric-cars