Så mycket tjänar de olika yrkesgrupperna

Hur står sig din lön mot medelsnittslönen för män och kvinnor inom samma yrkesgrupp? Kanske mer intressant att veta är hur den ser ut i jämförelse med andra yrkesgrupper. Här presenterar vi nu verktyget för dig att jämföra och se svart på vitt hur din lön står sig mot andras inom samma yrkesgrupp, eller bortom gränserna för just det som du försörjer dig på.

Så mycket tjänar de jämfört med dig
Insätt din årsinkomst före skatt och upptäck hur lång tid det tar för dig att intjäna samma belopp
Hemhjälp
Läkare
Gymnasielärare
Frisör
Polis
0
Days
0
Days
0
Days
0
Days
0
Days
Powered by MoneyArcher.com

Inte sällan har vi svenskar en rätt snedvriden syn på hur lönerna för olika yrkesgrupper ser ut, en snedvriden syn som faller tillbaka på stereotypa föreställningar och andra lite hafsiga uppfattningar som närmast förts med oss sen barndomen. Vid några tillfällen stämmer såklart våra förutfattade meningar väl överens med verkligheten, som då vi exempelvis drar slutsatsen att en städerska tjänar dåligt i jämförelse med en bankdirektör eller en läkare. Andra gånger har vår magkänsla rätt, men skjuter samtidigt en smula snett. Ibland vet vi att en viss yrkesgrupp tjänar bättre än en annan, utan att kunna ana med vilka astronomiska summor pengar som denna skillnad faktiskt utgörs av. Där kan vårt redskap skänka nya insikter till gamla fördomar, skulle man kunna hävda.

Det är en rätt våldsam skillnad på årsinkomsterna för olika svenskar, helt beroende på vilken yrkeskategori de faller innanför. I flera serviceyrken är lönerna ofta på botten för den total lönestatistiken i hela landet, medan det i exempelvis bank- och finanssektorn ofta ser helt annorlunda ut med några av de absolut högsta medelårsinkomsterna i landet.

Det finns såklart en massa andra parametrar som man potentiellt också skulle kunna titta närmare på, som exempelvis hur lönen korresponderar med var man bor eller hur ens hushåll ser ut, vilken bakgrund och utbildningsnivå man har, och så vidare. Men bara det där med att ha ett verktyg att jämföra hur din lön ser ut i jämförelse med andra yrkeskategorier tyckte vi var ett rätt spännande alternativ att ha och det kan visa sig att det ger en del vidare inblickar vars exakta innebörd är svårtydd.

Jämför din lön med andra yrkesgruppers

Med vårt verktyg kan du enkelt jämföra din årsinkomst (före skatt) med den tillhörande flera andra yrkeskategorier från olika klassegment i det svenska samhället. Vi har noterat medelårsinkomsten för bland annat hemhjälpare, läkare och frisörer. När du går till nästa löneförhandling kan det vara en bra idé att ha ordentlig styr på vad andra inom ditt fält eller inom andra liknande yrkeskategorier tjänar, eftersom du annars riskerar att inte ha någon aning om vad du annars har “rätt” att kräva från din arbetsgivare.

När du använder vårt verktyg för att undersöka hur din lön ser ut i jämförelse med andras så kom ihåg att det handlar om din årsinkomst samt att du för mest precisa resultat bör fylla i årsinkomsten som den ser ut före skatt, snarare än något annat. Det är nödvändigt för att få ett så tydligt och riktigt resultat som det överhuvudtaget är möjligt att få.

Ifall du någonsin har funderat över hur nivån på din lön korresponderar med vad andra yrkesgrupper tjänar, har du nu äntligen chansen att enkelt undersöka detta med hjälp av vårt verktyg. Så oavsett var på skalan du befinner dig kan det innebära en ögonöppnare att rent faktiskt få se, svart på vitt, hur det står till med din lön i jämförelse med andras, oavsett vilken yrkeskategori de faller innanför. Är du låginkomsttagare kan det ofta komma som något av en chock att se hur din årslön utgör endast en bråkdel av vad en bankdirektörs eller VD på ett storföretag tjänar på ett år. Och naturligtvis fungerar även samma logik i den andra riktningen. För någon som är höginkomsttagare kan det på samma vis komma som en chock att rent faktiskt se hur få timmars arbete som krävs för dig för att tjäna ihop samma summa pengar som det för en låginkomsttagare skulle ta en hel veckas arbete, eller kanske till och med en hel månad.

Fem av de bäst betalda yrkeskategorierna i landet (årsinkomst brutto):

Fem av de sämst betalda yrkeskategorierna i landet (årsinkomst brutto):

Hur ser det ut utomlands?

Allt som oftast är det svårt att tala om “utomlands” i generaliserande ordalag, eftersom det kan handla om så enorma arealer samt länder som sinsemellan skiljer sig så mycket från varann att det är som natt och dag. I många länder ser det ut ungefär på samma vis som det gör i Sverige, medan det i andra länder kan innebära dramatisk skillnad mellan hur lönen ser ut för en låg- respektive en höginkomsttagare. Det beror helt enkelt på.

Vi har i Sverige en bild av oss själva samt av vårt samhället som säger att här är resurserna och förutsättningarna väldigt jämt och rättvist fördelade. Det är helt klart en sanning med modifikation. Det stämmer att i jämförelse med några västerländska nationer, såsom exempelvis USA, så är löneskillnaderna mellan hög- och låginkomsttagare enorm på ett brutalt sätt som det inte sällan skrivs om med stora rubriker i Sverige samt i resten av Europa. Men, faktum är att Sverige på rätt få år gått från att vara ett av världens mest ekonomiskt jämställda länder till att istället kämpa med växande klyftor. Däremot är det värt att notera att Sverige fortfarande, tillsammans med de andra nordiska länderna, presterar internationellt väldigt bra då det gäller ämnen som exempelvis ekonomisk jämställdhet.

Att jämföra sina egna förutsättningar med andras har alltid varit av stort intresse för majoriteten av människor, oavsett var eller i vilken tidsålder de levt i. Men det finns såklart problematiska baksidor med denna nyfikenhet, som i sin tur inte sällan leder till avundsjuka och allt möjligt annat. Det är inte denna nerv hos mänskligheten i stort och gemene svensk i ett mindre perspektiv, som vi på Moneyarcher har ämnat uppmuntra eller på något sätt komma närmare. Nej, snarare handlar det om helt andra parametrar. Vad vi önskat göra tillgängligt här är ett verktyg för att du ska kunna ha möjligheten att undersöka hur förutsättningar korresponderar med dina livsvillkor och din lön, och på så vis kunna jämföra detta med hur det ser ut för andra.

Källa: Allastudier.se